Am-pitiavana no andraisana anao mitsidika ity tranon-kalan’ny FJKM Rennes Laval ity. Bienvenue sur le site de l’Église FJKM Rennes Laval

« Fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy Izaho, dia Andriamanitra marina sady Mpamonjy; Eny, tsy misy afa-tsy Izaho. Mijere Ahy, dia ho voavonjy hianareo, ry vazan-tany rehetra!  » Isaia 45 : 21-22

 « Il n’y a point d’autre Dieu que moi, Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre!  » Esaïe 45 : 21-22

Dimanche 28 novembre 2021

FANOMPOAM-PIVAVAHANA

ANKATOKY NY FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

tarihan’ny Mpitandrina Rajaonah Lalaina

amin’ny 10 ora sy sasany maraina

19 boulevard Marbeuf

35000 RENNES

Arahina sakafom-pirahalahiana hifampizarana

(sakafo tsy mila fanafanana)