BIRAO / BUREAU

 
Ny Mpitandrina RANDRIAKALO Mija Andrainarivo

Mpitantsoratra 1 /

1ère Secrétaire :

Madame RATODIARIVONY Michaëlle

Mpitantsoratra 2 /

2ème Secrétaire :

Madame ANDRIAMANANTSILAVO Lalaina

     Mpitantsoratry vola /

 Secrétaire financière :

Madame JONES Riana

NaryMpitahiry vola /

Trésorier :

Monsieur RAKOTOBE


 NY DIAKONINA / LES DIACRES

  • Madame Andriamanantsilavo Lalaina

  • Madame Jones Riana

  • Madame Ratodiarivony Michaëlle

  • Monsieur Andriamanantsilavo Ny Riana

  • Monsieur Rakotoarivonona Nirina

  • Monsieur Rakotobe Narinirina

  • Monsieur Randriamasinoro Vonjy Mamy Tahina

  • Monsieur Ratodiarivony Lova