BIRAO / BUREAU

 
Ny Mpitandrina RANDRIAKALO Mija Andrainarivo

Mpitantsoratra /

Secrétaire :

Madame RATODIARIVONY Michaëlle

Mpitantsoratry ny vola /

Secrétaire financière :

Madame ANDRIAMANANTSILAVO Lalaina

   

NaryMpitahirivola / Trésorier :

Monsieur RAKOTOBE Narinirina


 NY DIAKONINA / LES DIACRES

  • Madame Andriamanantsilavo Lalaina

  • Madame Jones Riana

  • Madame Ratodiarivony Michaëlle

  • Monsieur Andriamanantsilavo Ny Riana

  • Monsieur Rakotoarivonona Nirina

  • Monsieur Rakotobe Narinirina

  • Monsieur Randriamasinoro Vonjy Mamy Tahina

  • Monsieur Ratodiarivony Lova