BIRAO / BUREAU

 
Ny Mpitandrina RANDRIAKALO Mija Andrainarivo

Mpitantsoratra /

Secrétaire :

Madame RATODIARIVONY Michaëlle

Mpitantsoratry ny vola /

Secrétaire financière :

Madame ANDRIAMANANTSILAVO Lalaina

NaryMpitahirivola / Trésorier :

Monsieur RAKOTOBE       Narinirina

Mpanolotsaina / Conseiller :

Monsieur RAMIANDRISOA Tsitohaina

Mpanolotsaina / Conseiller :

Monsieur RAKOTOARIMANANA Santatra

 

 NY DIAKONA / LES DIACRES

 • Madame Andriamanantsilavo Lalaina

 • Mademoiselle Andriatsitohaina Audrey

 • Madame Rakotoarimanana Manoa

 • Madame Ramiandrisoa Koloina

 • Madame Ratodiarivony Michaëlle

 • Monsieur Andriamanantsilavo Ny Riana

 • Monsieur Rakotoarimanana Santatra

 • Monsieur Rakotoarivonona Nirina

 • Monsieur Rakotobe Narinirina

 • Monsieur Ramiandrisoa Manantsoa

 • Monsieur Ramiandrisoa Tsitohaina

 • Monsieur Ratodiarivony Lova