BIRAO / BUREAU

Ny Mpitandrina raikitra / Pasteur référent :

Pasteur Tovo Fetr’Antenaina RAMANANTSOA mivady


Mpanolotsaina 1 /

1er Conseiller :

Monsieur RAZAFINARIVO Tsiferana

Mpanolotsaina 2 /

2ème Conseillère :

Madame LERICH Bako

     Mpitantsoratry vola /

 Secrétaire financière :

Madame JONES Riana

NaryMpitahiry vola /

Trésorier :

Monsieur RAKOTOBE Narinirina

Mpitantsoratra 1 /

1ère Secrétaire :

Madame RATODIARIVONY Michaëlle

Mpitantsoratra 2 /

2ème Secrétaire :

Madame ANDRIAMANANTSILAVO Lalaina


 NY DIAKONINA / LES DIACRES

 • Madame Andriamanantsilavo Lalaina

 • Madame Jones Riana

 • Madame Lerich Bako

 • Madame Rakotovao Voahangy

 • Madame Rasoloarivalona Chantal

 • Madame Ratodiarivony Michaëlle

 • Madame Razafinarivo Francesca

 • Monsieur Andriamanantsilavo Ny Riana

 • Monsieur Rakotoarivonona Nirina

 • Monsieur Rakotobe Narinirina

 • Monsieur Randriamasinoro Vonjy Mamy Tahina

 • Monsieur Rasoloarivalona Fanjanirina

 • Monsieur Ratodiarivony Lova

 • Monsieur Razafinarivo Tsiferana