SLK / Hommes Chrétiens

Sampana Lehilahy Kristianina

Ny Sampana Lehilahy Kristianina dia iray amin’ny sampana fototra ato amin’ny FJKM. Taorian’ny famangian’ny Birao SLK Synodamparitany VFA 37 tamin’ny Alahady 25 septambra 2016 ny FJKM Rennes Laval,

Dia tafatsangana soa aman-tsara tamin’ny Alahady 11 desambra 2016 ny SLK eto amin’ny fiangonana FJKM Rennes Laval noho ny sitrapon’Andriamanitra.

BIRAO

Filoha : Andriamatoa RAZAFINARIVO Tsiferana

Filoha mpanampy : Andriamatoa ANDRIAMIARISOA Maharavo

Mpitahiry vola : Andriamatoa RAKOTOARISOA Noëlson

Mpitantsoratry ny vola : Andriamatoa JONES William

 

 Mpitantsoratra : Andriamatoa RAKOTOBE Narinirina

Mpanolotsaina : Andriamatoa LEREVEREND François

Ny sampana SLK eto amin’ny FJKM Rennes Laval dia notokanan’ireo Biraon’ny SLK Synodamparitany VFA37 tamin’ny Alahady 16 septambra 2018 tao Laval.