ROHY / LIENS

Ireto misy rohy vitsivitsy izay iriana fa mety hahasoa antsika eo amin’ny fiainana sy hahaliana antsika ny fitsidihana azy.

FJKM anatin’ny Synodamparintany Vatofehizoro Ampitandranomasina SPVFA 37 :

Rohy samihafa