Dimanche 10 octobre 2021

FANOMPOAM-PIVAVAHANA

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

tarihan’ny Mpitandrina Razafimbololonaharizaka Willy

amin’ny 10 ora sy sasany maraina

19 boulevard Marbeuf

35000 RENNES

Arahina fivarotana « barquette » anentanana antsika rehetra