Dimanche 16 mai 2021

FANOMPOAM-PIVAVAHANA

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

tarihan’ny Mpitandrina Rakotomanana Tahiry

amin’ny 10 ora sy sasany maraina

Place Saint Paul

53000 LAVAL