Dimanche 15 novembre 2020

FANOMPOAM-PIVAVAHANA

tarihan’ny Mpitandrina RAJAONAH  Lalaina

amin’ny 10 ora sasany maraina

culte en ligne sur zoom