Dimanche 15 mars 2020

FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

tarihan’ny Mpitandrina RABEARISON Hanta Lalasoa

amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro

21,  rue Cheverus 53000 LAVAL

arahina fiarahana miala hetaheta am-pirahalahiana