Dimanche 13 septembre 2020

FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

tarihan’ny Mpitandrina RABEARISON Hanta Lalasoa

amin’ny 10 ora sy sasany maraina

19,  boulevard Marbeuf 35000 RENNES

arahina sakafom-pirahalahiana