Dimanche 9 février 2020

FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Alahadin’ny Mpitandrina

Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

tarihan’ny Mpitandrina RABEARISON Hanta Lalasoa

amin’ny 10 ora sy sasany maraina

19, boulevard Marbeuf 35000 RENNES

arahina sakafom-pirahalahiana