Dimanche 15 décembre 2019

FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

tarihan’ny Mpitandrina RABEARISON Hanta Lalasoa

amin’ny 12 ora sy sasany atoandro

21, rue Cheverus 53000 LAVAL