BIRAO / BUREAU

Ny Mpitandrina mpiandraikitra / Pasteur référent :

Pasteur Randriamora Max mivady

Mpitandrina filoha teo aloha sady nanangana ny Synodamparitany VFA 37  ary mpanorina ny FJKM Wagner Paris.


Lova RatodiarivonyMpanolotsaina 1 / 1er Conseiller :

Monsieur RATODIARIVONY Lova

Mpanolotsaina 2 / 2ème Conseiller :

Monsieur RAKOTOVAZAHA Rado

     Mpitahiry vola /

 Trésorière :

Madame RAZAFINARIVO Francesca

NaryMpitantsoratry ny vola

/Secrétaire Financier:

Monsieur RAKOTOBE Narinirina

Mpitantsoratra / Secrétaire :

Madame RATODIARIVONY Michaëlle


 NY DIAKONINA / LES DIACRES

 • Madame Jones Riana

 • Madame Lerich Bako

 • Madame Rakotobe Tiana

 • Madame Rakotovao Voahangy

 • Madame Randriamalala Mamisoa

 • Madame Ratodiarivony Michaëlle

 • Madame Razafinarivo Francesca

 • Monsieur Rakotobe Narinirina

 • Monsieur Rakotovao Tsioriniazy

 • Monsieur Rakotovazaha Rado

 • Monsieur Ratodiarivony Lova

 • Monsieur Razafinarivo Tsiferana